Björkeberg

Forkod
58016
Namn
Björkeberg
Län
Östergötlands
Pastorat
-1920 Björkeberg och Ledberg, 1920-05-01-1961 Västerlösa, 1962- Vikingstad.
Husförhörslängd
1747-.

Administrativ historik

Namn
Björkeberg
Geo-id
58016000
Tid
0 - 9999