Svarttorp

Forkod
68012
Namn
Svarttorp
Län
Jönköpings
Pastorat
förr eget, omkring 1500-1961 Svarttorp och Lekeryd, 1962- Lekeryd.
Husförhörslängd
1743-.

Administrativ historik

Namn
Svarttorp
Geo-id
68012000
Tid
0 - 9999