Svartvik

Forkod
228100
Namn
Svartvik
Indelning
1854-04-01 utbruten ur Njurunda som kapellförsamling, 1906-01-01 uppgått i Njurunda.
Län
Västernorrlands
Husförhörslängd
1900-1912.
Arkiv
1907 större delen förstörd vid brand, SCB-utdrag finns.