Svea artilleriregemente

Forkod
18000
Namn
Svea artilleriregemente
Indelning
1687 bildad, 1894 utbrutet Andra Svea (Upplands) artilleriregemente, 1927-04-30 upplöst.
Län
Stockholms
Husförhörslängd
1713-1927.
Arkiv
i Stockholms stadsarkiv.