Svedala

Forkod
126301
Namn
Svedala
Indelning
tidigt införlivat Aggarp.
Län
Skåne
Pastorat
-1924 eget, 1924-05-01-1979 Svedala och Västra Kärrstorp, 1980- Svedala, Västra Kärrstorp, Börringe och Törringe.
Husförhörslängd
1806-.

Administrativ historik

Namn
Svedala
Geo-id
126301000
Tid
0 - 9999