Ala

Forkod
98043
Namn
Ala
Län
Gotlands
Pastorat
-1658 Ardre, 1659-1961 Kräklingbo, 1962- Ostergarn.
Husförhörslängd
1760- (lucka 1805-1830).

Administrativ historik

Namn
Ala
Geo-id
98043000
Tid
0 - 9999