Björketorp

Forkod
140104
Namn
Björketorp
Län
Västra Götalands
1952-01-01 överfört drygt 8 kvadratkilometer från Härryda i Göteborgs och Bohus län till Björketorp i Älvsborgs län, -1970 Älvsborgs län, 1971- Göteborgs och Bohus län.
Övrigt
förväxla ej med tätorten Björketorp i Surteby-Kattunga; födelser vid Ruth Falks förlossningshem 1928-1938 införda i församlingens födelsebok.
Pastorat
-1970 Bollebygd, 1971- eget.
Husförhörslängd
1746-.

Administrativ historik

Namn
Björketorp
Geo-id
140104000
Tid
0 - 9999