Sveneby

Forkod
166304
Namn
Sveneby
Alias
Svenneby
Län
Skaraborgs
Pastorat
-1961 Hjälstad, 1962- Fägre.
Husförhörslängd
1764,

Administrativ historik

Namn
Sveneby
Geo-id
166304000
Tid
0 - 9999