Svenska gardesregementet

Forkod
18000
Namn
Svenska gardesregementet
Indelning
1790 bildad, 1808 uppgått i af Palénska regementet (Göta livgarde).
Län
Stockholms
Arkiv
böcker 1791-1808 i stadsarkivet.