Björklinge

Forkod
38026
Namn
Björklinge
Län
Uppsala
1827-12-12 överfört Näverbo från Björklinge till Harbo sockendel i Uppsala län, 1895 överfört Näverbo jämte Gråmyren, Hocksbo och Nolmyra från nämnda sockendel till Björklinge i samma län.
Pastorat
-1961 eget, 1962-Björklinge, Skuttunge och Viksta.
Husförhörslängd
1714-.

Administrativ historik

Namn
Björklinge
Geo-id
38026000
Tid
0 - 9999