Svensköp

Forkod
126605
Namn
Svensköp
Län
Skåne
området Svensköps sockens torp har tillhört Kristianstads län, församlingen i övrigt (och numera helt) i Malmöhus län.
Pastorat
-1961 Huaröd, 1962-1973 Fulltofta, 1974- Hörby.
Husförhörslängd
(1697), 1799-

Administrativ historik

Namn
Svensköp
Geo-id
126605000
Tid
0 - 9999