Svinnegarn

Forkod
38104
Namn
Svinnegarn
Län
Uppsala
Pastorat
medeltiden eget, sedan -1936 Tillinge, 1937(beslut 1917-07-13 och 1936-0430)-1961 Svinnegarn, Enköpings-Näs och Teda, 1962- Tillinge.
Husförhörslängd
1687-.

Administrativ historik

Namn
Svinnegarn
Geo-id
38104000
Tid
0 - 9999