Synnerby

Forkod
168212
Namn
Synnerby
Län
Skaraborgs
Övrigt
i Skånings härad; skall mycket tidigt ha varit annex till Saleby.
Pastorat
-1545 Sankt Per, 1545-1551 Synnerby och Skallmeja, åtminstone 1551-1555 Synnerby, Skallmeja och Västra Gerum, sedan Synnerby, Skallmeja, Västra Gerum och Skånings-Åsaka, omkring 1575-1961 Synnerby, Sk
Husförhörslängd
1773-.

Administrativ historik

Namn
Synnerby (r-län)
Geo-id
168212000
Tid
0 - 9999