Täby

Forkod
188006
Namn
Täby
Län
Örebro
-1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Örebro län.
Pastorat
Mosjö.
Husförhörslängd
1751-.

Administrativ historik

Namn
Täby (t-län)
Geo-id
188006000
Tid
0 - 9999