Tannåker

Forkod
78119
Namn
Tannåker
Län
Kronobergs
-1970 Jönköpings län, 1971- Kronobergs län.
Pastorat
medeltiden eget, sedan -1961 Bolmsö, 1962-1973 Forsheda, 1974- Berga.
Husförhörslängd
1789-.
Arkiv
1691-1692 katekisationslängder i Växjö domkapitels arkiv.

Administrativ historik

Namn
Tannåker
Geo-id
78119000
Tid
0 - 9999