Tånnö

Forkod
68309
Namn
Tånnö
Län
Jönköpings
Pastorat
medeltiden eget, sedan -1961 Värnamo, 1962-1986 Gällaryd, 1986-08-01- Voxtorp.
Husförhörslängd
1861-.
Arkiv
1869 större delen förstörd vid brand.

Administrativ historik

Namn
Tånnö
Geo-id
68309000
Tid
0 - 9999