Tanum

Forkod
143572
Namn
Tanum
Indelning
1893 indelad i Tanums och Grebbestads kyrkoområden.
Län
Västra Götalands
Pastorat
Tanum och Lur.
Husförhörslängd
1760-.

Administrativ historik

Namn
Tanum
Geo-id
143572000
Tid
0 - 9999