Teda

Forkod
38103
Namn
Teda
Län
Uppsala
1950-01-01 överfört Kurön från Teda i Uppsala län till Angsö i Västmanlands län.
Pastorat
-1936 eget, 1937(beslut 1917-07-13 och 1936-04-30)-1961 Svinnegarn, 1962- Tillinge.
Husförhörslängd
1762-.

Administrativ historik

Namn
Teda
Geo-id
38103000
Tid
0 - 9999