Tegnaby

Forkod
78000
Namn
Tegnaby
Indelning
1854 uppgått i Hemmesjö med Tegnaby.
Län
Kronobergs
Pastorat
Hemmesjö.
Husförhörslängd
1790-1853.

Administrativ historik

Namn
Tegnaby
Geo-id
78007002
Tid
0 - 1853