Tensta

Forkod
38023
Namn
Tensta
Län
Uppsala
Pastorat
-1925 eget, 1925-05-01-1961 Tensta, Lena och Viksta, 1962- Tensta, Lena och Ärentuna.
Husförhörslängd
1760-.

Administrativ historik

Namn
Tensta
Geo-id
38023000
Tid
0 - 9999