Tiberg

Forkod
166300
Namn
Tiberg
Indelning
före 1540 utbrutet Ruda (Beateberg), 1758 uppgått i Bällefors.
Län
Skaraborgs
Övrigt
angående Hunnekulla jordebokssocken, se även Beateberg.
Pastorat
Bällefors.