Tillinge

Forkod
38105
Namn
Tillinge
Län
Uppsala
Pastorat
medeltiden eget, sedan -1936 Tillinge och Svinnegarn, 1937(beslut 1917-0713 och 1936-04-30)-1961 eget, 1962- Tillinge, Svinnegarn, Enköpings-Näs, Teda, Sparrsätra och Bred.
Husförhörslängd
1741-.

Administrativ historik

Namn
Tillinge
Geo-id
38105000
Tid
0 - 9999