Timmersdala

Forkod
168324
Namn
Timmersdala
Län
Skaraborgs
Pastorat
åtminstone sedan 1400-talet Berg.
Husförhörslängd
1773-.

Administrativ historik

Namn
Timmersdala
Geo-id
168324000
Tid
0 - 9999