Björksta

Forkod
198015
Namn
Björksta
Län
Västmanlands
Pastorat
-1961 eget, 1962- Irsta.
Husförhörslängd
1687-.

Administrativ historik

Namn
Björksta
Geo-id
198015000
Tid
0 - 9999