Tissered

Forkod
158400
Namn
Tissered
Indelning
1554 uppgått i Gullered.
Län
Älvsborgs
Pastorat
Hössna.