Tjärby

Forkod
138110
Namn
Tjärby
Län
Hallands
Pastorat
Veinge.
Husförhörslängd
(1790), 1829- (lucka 1847).

Administrativ historik

Namn
Tjärby
Geo-id
138110000
Tid
0 - 9999