Tjärnö

Forkod
148607
Namn
Tjärnö
Alias
Kärnö
Län
Västra Götalands
Pastorat
Skee.
Husförhörslängd
1812-

Administrativ historik

Namn
Tjärnö
Geo-id
148607000
Tid
0 - 9999