Tjärstad

Forkod
51309
Namn
Tjärstad
Län
Östergötlands
Pastorat
1300-talet eget, sedan -1961 Kättilstad, 1962- Tjärstad, Kättilstad, Hägerstad och Oppeby.
Husförhörslängd
1800-.

Administrativ historik

Namn
Tjärstad
Geo-id
51309000
Tid
0 - 9999