Töcksmark

Forkod
176508
Namn
Töcksmark
Län
Värmlands
-1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län.
Pastorat
-1918 Holmedal, 1918-05-01- Töcksmark, Östervallskog och Västra Fågelvik.
Husförhörslängd
(1754), 1797-

Administrativ historik

Namn
Töcksmark
Geo-id
176508000
Tid
0 - 9999