Björna

Forkod
228412
Namn
Björna
Indelning
1795-03-11 utbruten ur Själevad som kapellförsamling, 1802-06-04 annexförsamling.
Län
Västernorrlands
1868-11-28 överfört Aspsele, Krokvattnet, Remmaren och Stavarsjön från Fredrikas del i Västernorrlands län till Björna i samma län.
Pastorat
-1824 Själevad, 1824- (beslut 1811-01-17) eget.
Husförhörslängd
1797-.

Administrativ historik

Namn
Björna
Geo-id
228412000
Tid
1795 - 9999
pre
Själevad 228408001
0 - 1794