Tolånga

Forkod
126507
Namn
Tolånga
Län
Skåne
Pastorat
-1961 Vanstad, 1962- Lövestad.
Husförhörslängd
(1683), 1799-

Administrativ historik

Namn
Tolånga
Geo-id
126507000
Tid
0 - 9999