Töllsjö

Forkod
158317
Namn
Töllsjö
Län
Älvsborgs
Pastorat
Bollebygd.
Husförhörslängd
(1746), 1748-

Administrativ historik

Namn
Töllsjö
Geo-id
158317000
Tid
0 - 9999