Tomelilla

Forkod
116005
Namn
Tomelilla
Indelning
1926-01-01 utbruten ur Tryde (och Ullstorp).
Län
Kristianstads
Pastorat
1926-01-01-1939 Tryde, 1940-1961 Tomelilla, Tryde och Spjutstorp, 1962-1976 Tomelilla, Tryde, Ramsåsa, Ullstorp och Benestad, 1976-10-01-1985 Tryde, 1985-04-25- Tomelilla, Tryde, Ramsåsa, Ullstorp och

Administrativ historik

Namn
Tomelilla
Geo-id
116005000
Tid
1926 - 9999
pre
Tryde 116004001
0 - 1925