Björnlunda

Forkod
48033
Namn
Björnlunda
Län
Södermanlands
Pastorat
-1961 eget, 1962- Gryt.
Husförhörslängd
1764-.

Administrativ historik

Namn
Björnlunda
Geo-id
48033000
Tid
0 - 9999