Torekov

Forkod
116806
Namn
Torekov
Län
Kristianstads
Pastorat
åtminstone 1560-1860 Båstad, 1860-05-01 - Västra Karup.
Husförhörslängd
(1683), 1813-.
Arkiv
1737 brand.

Administrativ historik

Namn
Torekov
Geo-id
116806000
Tid
0 - 9999