Torestorp

Forkod
156317
Namn
Torestorp
Län
Älvsborgs
Pastorat
Torestorp, Öxabäck och Älekulla.
Husförhörslängd
1784-
Arkiv
1784 förstört vid brand.

Administrativ historik

Namn
Torestorp
Geo-id
156317000
Tid
0 - 9999