Toresund

Forkod
48607
Namn
Toresund
Län
Södermanlands
Pastorat
-1961 eget, 1962 Ytterselö.
Husförhörslängd
1694-.

Administrativ historik

Namn
Toresund
Geo-id
48607000
Tid
0 - 9999