Torhamn

Forkod
108010
Namn
Torhamn
Län
Blekinge
Pastorat
-1692 eget, 1693(beslut 1632-06-18)- 1888 Törhamn och Sturkö, 1888-05-01-1923 Torhamn, Sturkö och Tjurkö, 1923-05- 01- eget.
Husförhörslängd
(1683), 1803-.

Administrativ historik

Namn
Torhamn
Geo-id
108010000
Tid
0 - 9999