Törnsfall

Forkod
88302
Namn
Törnsfall
Alias
Törnesfalla
Indelning
1433 utbrutet (Ny-)Västervik.
Län
Kalmar
Pastorat
-1653 eget, 1653-1910 Västervik, 1910-05-01(beslut 1866-04-20)-1961 eget, 1962- Gladhammar.
Husförhörslängd
1802-.

Administrativ historik

Namn
Törnsfall
Geo-id
88302000
Tid
0 - 9999