Björsäter

Forkod
168012
Namn
Björsäter
Län
Skaraborgs
Pastorat
Björsäter, Lugnås och Bredsäter.
Husförhörslängd
1739-.

Administrativ historik

Namn
Björsäter (r-län)
Geo-id
168012000
Tid
0 - 9999