Torpa

Forkod
138314
Namn
Torpa
Län
Hallands
Pastorat
-1616 Lindberg, 1616-1881 Varberg, 1882- Lindberg.
Husförhörslängd
1806-.

Administrativ historik

Namn
Torpa (n-län)
Geo-id
138314000
Tid
0 - 9999