Torpa

Forkod
51201
Namn
Torpa
Län
Östergötlands
Pastorat
-1938 eget, 1939- (beslut 1917-11-09 och 1937-07-30) Asby.
Husförhörslängd
1783-.

Administrativ historik

Namn
Torpa (e-län)
Geo-id
51201000
Tid
0 - 9999