Björsäter

Forkod
56104
Namn
Björsäter
Län
Östergötlands
Pastorat
-1961 Björsäter och Yxnerum, 1962-1973 Björsäter, Yxnerum, Grebo och Värna, 1974- Åtvid.
Husförhörslängd
1792-

Administrativ historik

Namn
Björsäter (e-län)
Geo-id
56104000
Tid
0 - 9999