Bjuråker

Forkod
218409
Namn
Bjuråker
Län
Gävleborgs
-1762 Västernorrlands län, 1762-06-29- Gävleborgs län.
Pastorat
-1917 Norrbo, 1917-05-01- Bjuråker och Norrbo.
Husförhörslängd
(1697), 1746-.

Administrativ historik

Namn
Bjuråker
Geo-id
218409000
Tid
0 - 9999