Tortuna

Forkod
198018
Namn
Tortuna
Län
Västmanlands
Övrigt
förväxla ej med Torstuna.
Pastorat
tidigare Tortuna och Sevalla, sedan oklart, 1643-1922 eget, 1922-05-01-1961 Tortuna och Sevalla, 1962- Hubbo.
Husförhörslängd
1734-.

Administrativ historik

Namn
Tortuna
Geo-id
198018000
Tid
0 - 9999