Bjurbäck

Forkod
162204
Namn
Bjurbäck
Indelning
1732 utbruten ur Bottnaryd, förr stundom betraktad som kapellförsamling, 1922-03-24 enligt KMt annexförsamling.
Län
Skaraborgs
-1889 huvuddelen i Skaraborgs län, del (Nyckelås, Högen, Knaggebo, Lidan, Nybygget och Torpet
Pastorat
-1961 Bottnaryd, 1962- Sandhem.
Husförhörslängd
1784-.
Arkiv
landsarkivet i Vadstena har filmkopior av arkivalier.

Administrativ historik

Namn
Bjurbäck
Geo-id
162204000
Tid
1732 - 9999
pre
Bottnaryd 68021001
0 - 1731