Tosterup

Forkod
116017
Namn
Tosterup
Indelning
senare delen av 1500-talet införlivat huvuddelen av Gärarp.
Län
Kristianstads
Övrigt
förväxla ej med Tåstarp, 1826 brand.
Pastorat
-1632 Stora Köpinge, 1632-12-23-1688 Tosterup och Glemminge, 1688-03-29-1971 Glemminge, 1972- Smedstorp.
Husförhörslängd
(1686), 1818-.

Administrativ historik

Namn
Tosterup
Geo-id
116017000
Tid
0 - 9999