Träne

Forkod
118005
Namn
Träne
Län
Kristianstads
Pastorat
tidigt möjligen Träne och Önnestad, åtminstone 1560-talet-1961 Träne och Djurröd, 1962-1974 Träne, Djurröd och Äsphult, 1975- Vä.
Husförhörslängd
(1697), 1813-.

Administrativ historik

Namn
Träne
Geo-id
118005000
Tid
0 - 9999