Bjursås

Forkod
208011
Namn
Bjursås
Indelning
1583 utbruten ur Ål som kapellförsamling.
Län
Dalarnas
Pastorat
1583-1600 Gagnef, 1600- eget.
Husförhörslängd
1710-.

Administrativ historik

Namn
Bjursås
Geo-id
208011000
Tid
0 - 9999