Trehörna

Forkod
50907
Namn
Trehörna
Alias
Johannes, Sankt Johannes
Indelning
1652 utbruten ur Stora Åby (samt Säby och Linderås).
Län
Östergötlands
huvuddelen sedan gammalt Östergötlands län, mindre del (Stubben, Rönnestad m m) Jönköpings län, 1862-09-04 och 1865-07-14 delen i Jönköpings län utökad genom överföring från Säby församling (Bråmålen,
Pastorat
-1961 eget, 1962- Rök.
Husförhörslängd
1789-.

Administrativ historik

Namn
Trehörna
Geo-id
50907000
Tid
1652 - 9999
pre
Stora åby 50901001
0 - 1651